שדרוג בתי ספר

שדרוג בפועל של עשרות בתי ספר ברשויות מקומיות – בית ספר בכפר כמא כדוגמא: אבחון סיסמי מתקדם למבנה בית ספר טרומי בן 3 קומות, לרבות בדיקה באנליזה לא-לינארית והתייחסות לתופעות דוגמת אפקט P-Delta, יציאה של אלמנטים מחוץ למישור, אי-לינאריות חומרית, ורי-דיסטריביוציה של העומסים בשלבים השונים ע"מ לחשוף התנהגות ריאליסטית ככל הניתן של המבנה בעת רעידת אדמה. פתרון השדרוג שנבחר כלל פתרון ייחודי של פרטי חיבור מפלדה בעלי יכולת בזבוז אנרגיה גבוהה (במנגנון החלקה או כניעה).