תוכניות בינוי עיר (תב"ע)

כתיבת קריטריוני תכן והנחיות פרקטיות למהנדס לתכנון, הנחיות לתכנון נכון באזור סיסמי, לרבות הנחייה לבניה באזורי העתקה וקריעת פני שטח. בלוד, ואילת.