שיקום נזקי שריפה

שיקום נזקי שריפה עבור רשות המיסים

 עבודת חירום לטיפול מטעם מס רכוש בנזקים המבנים של אירועי שרפות. במסגרת האירוע- סיורים כללים לאיבחון רמות הנזק וקביעת סדרי עדיפויות לפעולה. נכתבו על ידנו נהלים מפורטים לטיפול, בשיתוף עם מהנדס משה סיגורה וד"ר מוני בן בסט. הנהלים כללו בין היתר הגדרות לביצוע בחינות מבניות המתאימות לנזקי שריפות, כמו בדיקות דלמינציה, סידן חופשי בבטון וכד', הוכנו פרטי שיקום למקרים השונים. לכל מבנה שנפגע הוכן מסמך הנחיות פרטניות לטיפול הנדרש בו, ואם צריך בשיתוף עם הדירות הסמוכות בבניין והוכנו כתבי כמויות מפורטים לשיקום המבני והלא מבני.