נהלים, בקרה ומחקר

·         מחקר קירות דבש בישראל. 
·         בניית עקומי שבירות לחיזוי נזק סיסמי בגשרים- איגוד האירופאי, במשותף עם קולגות מאיטליה.
·         מחקר להשפעת צונאמי על מבנה מגורים לפקע"ר.
·         מחקר לעמידות מתקני תעשיה עבור משרד הגנ"ס.
·         ליווי מחקרים רבים עבור משרד השיכון.