תוכניות האב לאילת

ליווי תוכנית האב לאילת בהיבט מיגון סיסמי למבנים קיימים ובניית חדשים.