מבני שיכון באילת

 שדרוג באמצעים מתקדמים למבני שיכון באילת עבור חברת עמידר- פרויקט פיילוט ארצי ייחודי של משרד השיכון, באמצעות חברת עמידר, לשדרוג ושיקום שכונות מגורים לפי הליכים מתקדמים ותכנון שדרוג לא קונבנציונאלי, עם יריעות FRP, אלכסוני פלדה כניעים שמונעים צורך לשדרג חלק עליון במבנה. הפיילוט כלל סיורים רבים בשטח, בחינות מקיפות ומתקדמות למצב הקיים, חישוף קידוחי ניסיון ומתבסס על סקר אתר סיסמי מקומי. מתווה השדרוג נבחן באנליזה לא לינארית חומרית ולהיסטוריית הזמן    Nonlinear time history analysis))  ל7 רעידות אדמה שונות. עלויות העבודה והיקף ההפרעה לשדרוג המבנה נמוכות משמעותית מפרויקטים שנעשו עד עכשיו, למרות מצב המבנים הגרוע, היקף השדרוג המבני הנדרש והמיקום המרוחק באילת. השדרוג מתבצע על 3 מבני רכבת באילת וכולל גם שיקום מקיף לבלאי המבני, חידוש המערכות והחזיתות.