נמל אשדוד

תכנון מבנה משרדים בן 5 קומות , כ- 7000 מ"ר בקמפוס נמל אשדוד החדש.
המבנה ממוקם על גבי קרקע מיובשת (לצורך בניית הנמל) עם סיבוכיות בביסוס. המבנה מוקם בסביבת מבנים תעשייתיים ובזמן פעילות מוגברת באתר. המבנה הינו מבנה בטון מזויין שנבנה לפי דרישות מחמירות לרציפות תפקודית