בית כנסת שדה יעקב

תכנון שדרוג מתקדם למבנה בית כנסת לשימור, תוך שימוש מתקדם ביריעות חוזק וטכניקות דריכה, כך שהצורה המקורית נשמרת ללא פגיעה משמעותית. השדרוג עבר אישור של המועצה לשימור אתרים ונותן פתרון לאחר שמספר פתרונות של מתכננים אחרים נפסלו בעבר.