מעונות סטודנטים ראשל"צ

תכנון מבנה מעונות מכללה למנהל בראשון לציון, עבור חברת "אפקון", פרויקט DBOT.
ארבעה מבנים בני 6-5 קומות, בשטח כולל של כ16,000 מ"ר.
תכנון משלב תכן ראשוני ועד לביצוע ומסירה.