הבנק לחקלאות

מבנה הבנק לחקלאות הינו מבנה לשימור במרכז העיר תל-אביב אשר יהפוך למלון. במסגרת הפרוייקט שודרג המבנה לרעידות אדמה ונוספו מעל המבנה הקיים שתי קומות נוספות. שימוש באינטרקצית קרקע-מבנה איפשרה הפחתה משמעותית בשדרוג יסודות המבנה.