אולם מופעים מכון ויצמן

שיפוץ עומק ושדרוג לרעידת אדמה של מבנה תיאטרון וכינוס קיים, כולל פתיחת פתחים בתקרות ובקירות, הסרת עמודים קונסטרוקטיבייים, פתיחה וסגירת חזיתות לפי המותר (מבנה שימור), הוספת מעלית ,חיזוק גגות לתוספת משקל של ציוד ,חיפוי קירות, גג מקונסטרוקציית פלדה, חיזוק טריבונות באמצעות קורות פלדה להגנה מוויברציות (העלאת התדר), חיזוק ביריעות FRP.