ההקלות בתמא 38 - סיכון חיי אדם

ההקלות בתמא 38 - סיכון חיי אדם

ועדת מומחים של מכון התקנים מתריעה בפני משרד הפנים כי אישור תוספות בנייה למבנים במסגרת חיזוקם בפני רעידות אדמה מסוכן.

חברי ועדת המומחים לבדיקה וחיזוק מבנים קיימים לעומסי רעידות אדמה של מכון התקנים מתריעים כי תוספת זכויות בנייה במסגרת במסגרת תוכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה - מסוכנת.

במכתב ששיגרו חברי הוועדה, ובראשם יו"ר ועדת התקינה המהנדס ירון אופיר, למ"מ מנהל מינהל התכנון במשרד הפנים דורון קופרמן, דרשו החברים בוועדה שלא לאשר תוספת של 2.5 קומות כתמריץ ליזמים במסגרת התמ"א.

 

צילום: תומר אפלבאום

צילום: תומר אפלבאום

חברי הוועדה, שמונתה באחרונה במכון התקנים לבחינה ועדכון של תקן ישראלי להערכת עמידות מבנים קיימים ברעידות אדמה וחיזוקם, כתבו בין היתר: "אנו סבורים כי ליוזמה לתוספת 2.5 קומות על כל מבנה קיים יש משמעויות הנדסיות מרחיקות לכת שכלל לא נדונו וטמון בה סיכון הנדסי ניכר, בשל הגידול המשמעותי שיחול בעומסים האנכיים ובעומסים האופקיים שיפעלו על המבנה בשעת רעידת האדמה. ככל הידוע לנו היוזמה שעל הפרק אינה מסתמכת על כל ניסיון מוכר בעולם ולא ברור כלל כי התועלת שתצמח מהיוזמה גדולה באופן מובהק מהסיכון שיגרם למבנים".


חברי הוועדה אף הדגישו כי כיום לא קיים בישראל תקן ייעודי הכולל הנחיות ברורות לחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה ומאידך תכנון חיזוק הכולל תוספת עומס גבוהה במיוחד על מבנה ישן הוא "רגיש ומסוכן ומחייב ידע ומומחיות מעבר לכלים שיש בידי המהנדס המצוי".

להערכת חברי הוועדה, אישור תוספת הזכויות באופן גורף ללא מגבלות ובהסתמך רק על התקנים הקיימים והידע ההנדסי המצוי, גובל בסיכון חיי אדם.

לסיכום טענה הוועדה שלמרות המודל היזמי, והצורך ברווחיות היזם, הרי שהחיזוק הוא נושא הנדסי מובהק ועל כן הם מבקשים מקופרמן שלא לאפשר קבלת החלטה בעניין הגדלת תוספות הבנייה על מבנים קיימים, טרם מיצוי הדיון ההנדסי והצגת המסקנות בפני הועדות הסטטוטוריות על ידי מומחים בתחום.


לשכת המהנדסים והאדריכלים ואיגוד המהנדסים לבניה ותשתיות נתנו חיזוק למכתבם של חברי הוועדה. מ"מ יו"ר האיגוד, ישראל דוד, שיגר מכתב משלו לקופרמן שבו הציג את תמיכת האיגוד בעמדת חברי הוועדה ואף ציין כי "אנו סבורים ובטוחים כי השינוי המוצע לתוספת של שתי קומות וחצי למבנים קיימים לא רק שלא יקדם את יישום תמ"א 38 אלא יגרום לעיכובה וכן יגרום להגדלת הסיכון של המבנים לעמידות ברעידות אדמה".


קישור למאמר

https://www.themarker.com/realestate/2011-03-23/ty-article/0000017f-e208-d75c-a7ff-fe8d2f100000