מקורות

סקרים סיסמיים למתקני מים של חברת מקורות

ביצוע מספר סקרים סיסמיים לבחינת התנהגות סיסמית של מספר מיכלים, מתקנים, ציוד (משאבות, מדחסים, שנאים, לוחות חשמל וכו') של חברת מקורות בפריסה ארצית. למיכלים נעשתה אנליזה לפי תקן ישראלי וכן לפי תקנים אמריקאים. האנליזות כללו אנליזות לינאריות וכן לא-לינאריות מתקדמות. הכשלים שנבדקו הינם כשלים בבטון, כשלים בפלדה, כשל בהחלקה, כשל בהתהפכות, כשל בברגי העיגון, ניתוק צנרת ועוד (לפי המקרה). הסקר נתן מושג למצב העמידות המבנית של המתקנים/מבנים.